modelbouwled.nl

Na aanleiding van diverse Modelbouw vrienden zijn we begonnen met deze internet winkel.
Met als doel deze, en andere producten aan te bieden.

Nu zijn we volop bezig met het door ontwikkelen van de "Licht Controller".
Deze staat zeker nog in de kinderschoenen, maar onze eerste project hiervan is ook al door 
diverse model bouw vrienden met succes gebouwd en in gebruik genomen.

Over onze gedachte gang achter deze Licht Controller leest u hier meer.

Wij staan zeer zeker open voor suggesties van producten die u in deze web winkel wilt zien.
Denk daarbij bv aan een type led of een type elektronica.

Bron : www.modelbouwled.nl